TINGIMUSED JA KODUKORD

Tutvu kindlasti kasutustingimuste, kodukorra ja rendilepinguga

Kasutustingimused sisaldavavad Lombi või Partsi Puhkemaja ja rentniku vahelise õigussuhte olulisi aspekte: õigusi, kohustusi ja andmekaitse põhimõtteid.

Tingimused ja kodukord on täitmiseks kohustuslik igaühele, kes Puhkemaja külastab ja selle täimise eest võtab vastutuse Rentnik.

Rentnik sõlmib rendilepingu kas paberil Puhkemajas või siintoodud lingil: RENDILEPING.

Info Puhkemajadest

1) Lombi ja Partsilombi Puhkemaja haldab OÜ Bonas Consult (registrikood 11581193, Lombiääre / Partsilombi, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond) (edaspidi Rendileandja), mida esindab Magnar Saar.
2) Meiega saad ühendust meile kirjutades lombiaare@gmail.com või helistades +372 52 10 265.

Puhkemajas viibides tuleb lähtuda kodukorrast

3) Rentnik kasutab puhkemaja alates sisse registreerimisest, saabumise päeva kella 15.00-st kuni lahkumise päeva 12.00-ni.
4) Rentnikul on õigus kasutada sauna 4 tundi esimesel majutuspäeval ja 2 tundi igal järgneval; sauna lisatund maksab 15 eurot.
5) Rentniku kasutuses on vajalik voodipesu, silma-ja saunarätikud, kaminapuud jne. Saunalina ja voodipesu on mõeldud tavapäraseks kasutamiseks. Keelatud on nende kasutamine meigi maha võtmiseks, kingade puhastamiseks jne.
6) Puhkemajast lahkudes üldkoristab Rentnik maja. Hinna sees on vaid maja järelkoristamine peale Rentniku lahkumist.
7) Rentnikul on õigus kasutada tasuta parkimist, tasuta WIFI-ühendust, kaabeltelevisiooni, mööblit ja õuemööblit.
8) Puhkemaja vara väljaviimine ning omavoliline mitte sihtotstarbeline kasutamine on keelatud.
9) Selleks, et kõigil oleks siin ilus olla, palume arvestada, et õuealal tegevusi korraldades ei rikuta haljastust. Õueala, s.h. järvekese kasutamisel tuleb olla hoolas. Ujumisel tuleb järgida kõiki ettevaatusabinõusid, s.h. laste järele vaatamine.
10) Puhkemajas tarbitakse sööki ja jooki esimesel korrusel ja õues. Sauna ruumides ei ole lubatud käia klaasist taara ega nõudega,samuti on keelatud kasutada sanamett ja vihtasid.
11) Puhkemaja kaunistamisel tuleb arvestada, et selle käigus ei kahjustata maja ja mööblit. Puhkemajast lahkumisel tuleb kõik dekoratsioonid, kinnitused, kleeplindid eemaldada.

Rentnikul on õigused ja kohustused

12) Puhkemaja ruumide ja vara kasutusele võtmisega kinnitab Rentnik, et ta on tutvunud käesolevate kasutustingimuste ja kodukorraga, nõustub nendega ning on teadlik ruumide ja vara seisukorrast ja tal ei ole nende suhtes pretensioone ning Rentnik kohustub maksma kokkulepitud renditasu.
13) Rentnikul ei ole õigust anda renditud ruume ja vara allrendile, sealhulgas majutada rohkem külastajaid kui on kokku lepitud.
14) Rentnik kasutab puhkemaja, selle vara ja õueala hea-peremehelikult, kooskõlas heade kommetega järgides kodukorda.
15) Rentnik jälgib, et kodukorda jälgiksid kõik külalised, kes rendiperioodil puhkemajas viibivad.

Rendileandjal on õigused ja kohustused

16) Rendileandjal on õigus koheselt ja etteteatamata leping lõpetada, kui on toimunud lepingu raske või korduv rikkumine, sealhulgas eelneva kokkuleppeta lemmikloomade või täiendavate külastajate majutamine.
17) Rendileandjal on lisaks punktis 16 sätestatule õigus nõuda leppetrahvi:
(1) 50 eurot kui Rentnik ei ole teostanud üldkoristust enne lahkumist või kui majutatakse kokkuleppeta täiendavaid külalisi või lemmikloomi iga sellise külalise või lemmiklooma kohta;
(2) 200 eurot kui puhkemajas on suitsetatud, oksendatud või urineeritud selleks mitte ettenähtud kohtades, rikutud kodukorda, inventari või tekitatud muid kahjustusi puhkemaja varale, millele lisandub kahjutasu remontimisele ja lõhutud vara asendamisele kulunu ulatuses. 18) Rendileandjal on õigus nõuda Puhkemaja kasutamisel, samuti lõhutud vara asendamiseks tagatisraha, mis pärast Puhkemaja tagastamist või vara parandamist/asendamist tagastatakse Rentnikule.

Rendileandja töötleb Rentniku ja temaga koosviibivate isikute isikuandmeid

19) Puhkemaja toimiseks kogume Rentniku ja temaga koosviibivate isikute isikuandmeid ja töötleme neid austades andmekaitse nõudeid leping täitmiseks, samuti järgmises ulatuses:
(1) mis kaasneb tavapärase suhtlemisega näiteks e-kirja teel või SMS-iga; samuti sotsiaalmeedia kanalites;
(2) milles need edastab Rendileandjale kolmas isik (nt Booking.com);
(3) Puhkemaja võib kasutada õues välikaameraid turvalisuse tagamiseks. Andmeid säilitatakse 2 nädalat.
(4) mis on vajalik turismiseaduse nõuete täitmiseks, s.t. külastaja registreerimist ja külastajakaardi täitmist (nimi, sünniaeg, kodakondsus, aadress, koos majutuvate isikute nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning puhkemaja kasutamise aeg). Neid andmeid hoiame seaduse täitmiseks alles 2 aastat.
20) Rendileandja hoiab Rentniku ja temaga koos majutuvate isikute andmeid turvaliselt tema kontrolli all olevas pilveserveris ning kustutab need kohe, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik.
21) Juhul kui Rentnik soovib teostada enda andmekaitselisi õigusi (nt isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenev koopia saamise õigus), palume pöörduda Rendileandja poole: lombiaare@gmail.com.

Kehtivus ja vaidlused

22) Lepingule kohalduvad Eesti seadused ja vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus või vastavalt maksekäsu kiirmenetluse sätetele tsiviilkohtumenetluse seaduslikus käesolevate kasutus-tingimuste, rendilepingu ja koostatud pretensiooni alusel.
 

Head puhkamist!

UA-210255975-1